Se mi v Sloveniji izplača delati za takšno plačo? Resnična zgodba mamice treh otrok, ki razmišlja o odpovedi

Minimalna plača se je zvišala, a kljub temu mnogi še vedno preračunavajo, ali se jim za minimalno plačilo izplača delati.

14.1.2023 ob 9:06 | Foto: Pixabay

Slika avtorja - Aleksandar Lukić Piše:

Aleksandar Lukić

aleksandar.lukic@delo.si

Se mi v Sloveniji izplača delati za takšno plačo? Resnična zgodba mamice treh otrok, ki razmišlja o odpovedi

V nekaterih primerih se to sprašujejo tudi zato, ker zaradi nekoliko bolj oddaljene službe posledično manj časa preživijo z družino. Je vredno?

Zagotovo ni niti spodbudno, da je razlika med tistimi, ki so na minimalcu in tistimi, ki so le na socialni podpori precej majhna.

Po družabnih omrežjih kroži zgodba mamice treh otrok, ki zaradi nizke plače razmišlja, da bi pustila službo. Razlog je tudi oddaljenost dela od doma, zaradi česar otroki odraščajo praktično brez nje.

Zato jo zanima, v kakšnem primeru ji pripada socialna pomoč. Mož naj bi imel solidno plačo, vendar zneska ne navaja.

V zadnjih letih je sicer veliko slišati o tem, da se za minimalno plačo ne izplača delati, zato smo preverili, kaj vse bi družini pripadalo, če bi mamica dala odpoved in čas namesto v službi preživljala z otroki.

Odgovore na spodnja vprašanja so nam pripravili na Centru za socialno delo Celje (CSD Celje) in jih navajamo citatno.

Koliko znaša najnižja in koliko najvišja mesečna socialna pomoč?

Najvišja denarna socialna pomoč za samsko osebo znaša 421,89 evra. V primeru, da ima oseba svoj lastni dohodek (plača, pokojnina...) in ta dohodek ne dosega zneska 421,89 evra, lahko oseba prejme razliko do navedenega cenzusa.

V primeru petčlanske družine (mati, oče in trije mladoletni otroci ) so cenzusi za pravico do denarne socialne pomoči naslednji:

 • V primeru, da sta oba starša brezposelna, je cenzus 1.409,13 evra.
 • V primeru, da je zaposlen samo eden od staršev, je cenzus za navedeno družino 1.624,28 evra.
 • V primeru, da sta zaposlena oba, je cenzus 1.733,96 evra.

Določen cenzus je znesek, ki ga družina s svojimi dohodki ne sme preseči, da je do pomoči lahko upravičena.

Če ima družina lastni dohodek lahko še vedno prejme razliko do navedenega zneska, ki ji po zakonu pripada. Poudariti je še potrebno, da se v pravico do denarne socialne pomoči upošteva tudi prejeti otroški dodatek znižan za 20 odstotkov.

Poudariti je potrebno, da je osnovni pogoj, da je tisti, ki je brezposelni, tudi prijavljen v evidenci brezposelnih oseb na pristojnem Zavodu RS za zaposlovanje in da skupaj z njimi aktivno sodeluje pri iskanju novih možnosti za zaposlitev.

Ali si do nje upravičen ne glede na to, ali daš odpoved v službi sam ali ne?

V primeru, da oseba sama da odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma podpiše sporazumno prekinitev delovnega razmerja, na podlagi 28. člena Zakona o socialnovarstvenih prejemkih ni upravičena do denarne socialne pomoči. Ta krivdni razlog traja šest mesecev.

Glede na to, da gre za družino s tremi otroki, ali je morebiti upravičena do kakšnega drugega dodatka v vaši pristojnosti, če je brezposelna? Kaj pa, če ostane zaposlena?

Družina, lahko vloži vlogo za izredno denarno socialno pomoč, ki se izplača v enkratnem izplačilu.

Izredno denarno socialno pomoč lahko prejemajo tudi zaposlene osebe v primeru, da se znajdejo v materialni stiski.

Izredna denarna socialna pomoč je namenjena osebam oz. družinam, ki so se iz razlogov, na katere ne morejo vplivati, znašli v položaju materialne ogroženosti in imajo izredne stroške, ki so vezane na preživljanje in jih s svojim dohodkom ne morejo pokriti.
 
Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne sme presegati minimalnega dohodka družine.
 
V vlogi je potrebno navesti namen za katerega družina uveljavlja izredno denarno socialno pomoč, saj jo morajo potem tudi porabiti za naveden namen in centru predložiti dokazila o namensko porabljenih sredstvih.

Izredna denarna pomoč se lahko dodeli za pomoč pri nakupu nujno potrebne kurjave, bele tehnike, plačilo zapadlih položnic, ki so nujne za osnovno preživljanje (elektrika, voda, smeti).

Kako je v primeru, ko bi prejemala socialno pomoč z otroškimi dodatki? To pomeni, da bi imeli doma samo en prihodek.

Družina lahko prejema denarno socialno pomoč in otroški dodatek.
 

Koliko otroškega dodatka mi pripada?

Odvisno od povprečnega mesečnega dohodka na osebo. Obstaja osem skupin, mi izpostavljamo le obe skrajnosti. 

Za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta

Če ima gospodinjstvo do 200,78 evra prihodka na osebo, jim pripada najvišji otroški dodatek:

 • 122,79 evra za prvega otroka,
 • 135,06 evra za drugega in
 • 147,35 evra za tretjega (in naslednjega). 

Najnižji otroški dodatek znaša (od 914,72 do 1104,33 evra prihodka na osebo):

 • 21,36 evra za prvega otroka,
 • 29,54 za drugega in
 • 37,71 za tretjega (in naslednjega). 

Za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta

Če ima gospodinjstvo do 200,78 evra prihodka na osebo, jim pripada najvišji otroški dodatek:

 • 122,79 evra za prvega otroka,
 • 135,06 evra za drugega in
 • 147,35 evra za tretjega (in naslednjega). 

Najnižji otroški dodatek znaša (od 914,72 do 1104,33 evra prihodka na osebo):

 • 24,58 evra za prvega otroka,
 • 32,76 za drugega in
 • 42,85 za tretjega (in naslednjega). 

Vir: Direktorat za družino, MDDSZEM

V kakšnem primeru bi bil mogoč scenarij, ko bi takšna družina s socialno pomočjo in otroškimi dodatki prejela več kot minimalno plačo?

Kot smo že zgoraj odgovorili, če sta brezposelna oba starša, družina predvidoma prejme denarno socialno pomoč višini 1.409,13 evrov, od tega se odšteje otroški dodatek.
 
V vsakem primeru dobimo znesek, ki je višji od minimalne plače. Je pa potrebno poudariti, da je to dohodek celotne družine in ne samo enega starša, ki bi prejemal minimalno plačo. 

Velikokrat se žal srečujemo z vprašanji oziroma kalkulacijami, v kakšnem primeru bodo lahko upravičeni do pravic iz javnih sredstev oziroma koliko lahko še delajo, da bodo kljub svojim prejetim dohodkom še lahko koristili socialnovarstvene pravice.

Kot iz izračunov razvidno, je razlika v cenzusu, ki pripada družini, če sta starša zaposlena in starša, ki nista zaposlena le 324,83 evrov, kar vsekakor ne deluje vzpodbudno na iskalce zaposlitve.

Starši, ki so brezposelni in so prejemniki denarne socialne pomoči prejemajo poleg denarne socialne pomoči najvišji otroški dodatek, državno štipendijo, subvencijo vrtca, subvencijo najemnine (največ do 85 odstotkov neprofitne najemnine), brezplačno malico in kosilo.
 
Prav tako so prejemniki denarne socialne pomoči upravičeni tudi do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev.
 
Medtem, ko se pri zaposlenih te pravice znižajo oziroma ukinejo.

Koliko največ bi v tem primeru lahko zaslužil njen partner?

Na zadnja tri vprašanja je težko odgovoriti, saj je presojanje možno glede na dohodke vsakega posameznika individualno in je težko govoriti na splošno. Potrebno je predložiti več podatkov in informacij.

V navedenem primeru je težko določiti točno višino upravičenosti do socialnovarstvenih prejemkov, saj je navedeno, da ima gospod »solidno plačo«.
 
Koliko je ta plača? Imajo v lasti kaj vrednostnih papirjev, imajo mogoče prihranke? Za koliko urni delovni čas je zaposlen gospod (20, 30, 40 urni delovnik). Vse namreč vpliva na izračun pravic iz javnih sredstev.
 
 

oddajte komentar

preberite tudi

6 stvari, ki jih vsaka ženska potrebuje za dobro in zdravo spolno življenje

Šest posledic prve ljubezni, s katerimi živimo vse življenje

Te nenavadne odločitve lahko rešijo vajin zakon (ali zvezo v krizi)