Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Tu je bila Britt-Marie

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Mična bere: Tu je bila Britt-Marie.

22.4.2017 ob 5:22

I. Organizator nagradne igre

 Organizator nagradne igre »Mična bere: Tu je bila Britt-Marie« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, partner nagradne igre pa je podjetje Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana in družbe v skupini.

II. Trajanje nagradne igre

 Nagradna igra traja od vključno 24. aprila 2017 do vključno 3. maja 2017 do 12:00 ure.

 III. Definicije pojmov

 Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljena na spletni strani http://micna.slovenskenovice.si/ ter dostopni na sedežu organizatorja nagradne igre, v oddelku Marketing.

IV. Sodelovanje v nagradni igri

 Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s pravili.

 V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, ki je rezident Republike Slovenije.

Za sodelovanje v nagradni igri je treba pripisati še osebne podatke: ime in priimek, ulico, poštno številko, kraj, e-poštni naslov, telefonsko številko.

 V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, pri partnerju nagradne igre ali družbah v skupini - Delo d.o.o.,  Mladinska knjiga Založba d. d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o. in Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o., ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega) v tej nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

V. Postopek izbora nagrajencev

 Nagrajeni bodo naključno izžrebani sodelujoči v nagradni igri, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje in izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, in sicer se bo ob zaključku nagradne igre izmed vseh oddanih spletnih prijavnic izžrebalo pet nagrajencev, ki bodo prejeli izvod knjige Tu je bila Britt-Marie, Fredrik Backman.

 Žrebanje nagrajencev bo potekalo po zaključku nagradne v sredo, 3. maja 2017, ob 13.00 uri, izmed vseh spletnih kuponov, ki bodo oddani v elektronski obliki med 24. aprilom 2017 in 3. majem 2017.

 Žrebanje bo potekalo v navzočnosti tričlanske komisije v oddelku Marketing Dela, d.o.o., s pomočjo računalniškega programa izbora naključnih številk. Člani komisije so zaposleni v podjetju organizatorja nagradne igre.

Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, se hrani pri organizatorju.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

 

VI. Objava nagrajenca

 Rezultati nagradne igre bodo po izvedenem žrebanju objavljeni na spletni strani http://micna.slovenskenovice.si/.

 VII. Nagrada in njen prevzem nagrad

 Organizator nagradne igre bo po zaključku nagradne igre podelili:

·         5 x izvod knjige Tu je bila Britt-Marie, Fredrik Backman v vrednosti 29,95 €.

 Nagrajenec prevzame nagrado v skladu s pravili, ki veljajo za prevzem. Nagrade niso prenosljive in niso izplačljive.

 Če nagrajenec ne sprejme pravil akcije ter pravil za prevzem nagrade, do nagrade ni upravičen.

 Vsem sodelujočim organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

 Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade niti, če se:

-              pojavi razlog za dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,

-              ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

 

VIII. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

 S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoli organizatorju nagradne igre Delo, d.o.o. in partnerjem nagradne igre Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o., da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, kraj, objavijo na spletni strani http://micna.slovenskenovice.si/.

Organizator akcije se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizator nagradne igre Delo d. o.o. in partnerji nagradne igre Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o., njihove posredovane osebne podatke uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec dovoljuje, da Delo d. o.o. in Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o.,  navedene osebne podatke obdelujejo v svojih zbirkah ter jih uporabljajo za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja in partnerskih podjetij organizatorja ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma, da posredovane podatke uporabijo za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko Delo d. o.o. in Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o., hranijo in obdelujejo do pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi 73. člena ZVOP-1 lahko posameznik kadar koli zahteva popravek ali izbris podatkov in sicer pisno na naslov: Delo, d. o.o., Dunajska 5, Ljubljana in na naslov Mladinske knjige Založbe d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

 

Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno zahteva, da organizator in partner nagradne igre v 15 dneh trajno ali začasno prenehata uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh ustrezno obvestita (3. odstavek 72. člena ZVOP-1).

 

IX. Kršitve pravilnika

Morebitne napake v delu in pri izvedbi akcije bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

 X. Pritožbe

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo.

Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno zahteva, da organizator in partner nagradne igre v 15 dneh trajno ali začasno prenehata uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh ustrezno obvestita (3. odstavek 72. člena ZVOP-1).

 Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

XI. Spremembe pravil in pogojev

Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

Organizator nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani http://micna.slovenskenovice.si/.

 Ljubljana, 20. april 2017

                                                                                                                     


oddajte komentar

preberite tudi

6 stvari, ki jih vsaka ženska potrebuje za dobro in zdravo spolno življenje

Šest posledic prve ljubezni, s katerimi živimo vse življenje

Te nenavadne odločitve lahko rešijo vajin zakon (ali zvezo v krizi)